Legotillverkning med framtiden i fokus

Hakfelt är legotillverkaren i Bräcke kommun som arbetar strategiskt, offensivt och långsiktigt med produktion och maskinpark inom gas- och laserskärning, skärande bearbetning och svets

Med framtiden i fokus

Det är mycket stimulerande och drivande att delta i utvecklingen av näringslivet både lokalt och i länet. Kulturen i Hakfelt Produktion ger möjlighet till ett strategiskt, offensivt och långsiktigt arbete. Personalens kompetens, lojalitet, envishet och ärlighet är grunden för en öppen och kreativ kundservice.

Per Hakfelt
Verkställande direktör

Affärsidé

Hakfelt Produktion AB ska genom hög teknisk kompetens och hög servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter. 

Kärnan i verksamheten är laser och gasskuren plåt och tillsammans med kantbockning, svetsning, skärande bearbetning, lackering samt produktutveckling och konstruktion ska vi erbjuda våra kunder en komplett tillverkning som skapar förtroendefulla långsiktiga kundrelationer.

 

Historik

Hakfelt Produktion startades av Per Hakfelt 1991. En snabb expansion har utvecklat företaget till en modern verkstadsindustri med goda förutsättningar att möta högt ställda kundkrav på kvalitet, leveranssäkerhet och service. Företaget är specialiserat på plåtbearbetning i tunn och medelgrov plåt. Vi har stor flexibilitet och kan erbjuda enstycksproduktion, korta och långa serier samt såväl enkel som komplicerad tillverkning.

En spridning av kunderna från norr till söder, från stora till små, har gett oss en stabil bas och stor erfarenhet att hantera olika kundkrav och tillverkningsunderlag.

Kvalitet, hälsa och miljö

En grundläggande förutsättning för att verksamheten ska fungera är en engagerad och kunnig personal. Därför satsar vi ständigt på kompetenshöjande insatser och trivselskapande åtgärder.

Det är en självklarhet för oss att företagets verksamhetssystem innefattar en integration av systemen för kvalitetsstyrning (ISO 9001:2015), miljöstyrning (ISO 14001:2015), skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och systematisk arbetsmiljöstyrning (AFS 2001:1).

Industrifastigheten i Bräcke är för närvarande på 6000 m2. Fastigheten ägs av Hakfelt Produktion och innehåller verkstadsyta, kontor och personalutrymmen samt en välutrustad träningslokal för personalen.

Iso 14001
Iso 9001

Hakfelt Produktion AB ska genom hög teknisk kompetens och hög servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter.