Legotillverkning med framtiden i fokus

Hakfelt är legotillverkaren i Bräcke kommun som arbetar strategiskt, offensivt och långsiktigt med produktion och maskinpark inom gas- och laserskärning, skärande bearbetning och svets

Med framtiden i fokus

Vi ska fortsätta jobba hårt för att behålla det goda ryktet som Hakfelt Produktion har byggt upp.

Med den bristande arbetskraften som råder måste vi få upp intresset för den moderna industrin, vi är alltid öppen för att ta emot praktikanter och studiebesök där vi får tillfälle att visa upp vad vi faktiskt gör.

Vi fortsätter att satsa på effektiviseringar och optimering i produktionen för att följa med våra kunders utveckling.

Vi båda ser ljust på framtiden, vi har en stark kundkrets och otroligt kompetent personal som vill fortsätta utvecklas.

Fredric Hakfelt & Pontus Hakfelt
 

Affärsidé

Hakfelt Produktion AB ska genom hög teknisk kompetens och hög servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter. 

Kärnan i verksamheten är laser och gasskuren plåt och tillsammans med kantbockning, svetsning, skärande bearbetning, lackering samt produktutveckling och konstruktion ska vi erbjuda våra kunder en komplett tillverkning som skapar förtroendefulla långsiktiga kundrelationer.

 

Historik

Hakfelt Produktion startades av Per Hakfelt 1991.

En snabb expansion har utvecklat företaget till en modern verkstadsindustri med goda förutsättningar att möta högt ställda kundkrav på kvalitet, leveranssäkerhet och service. Företaget är specialiserat på plåtbearbetning i tunn och medelgrov plåt. Vi har stor flexibilitet och kan erbjuda enstycksproduktion, korta och långa serier samt såväl enkel som komplicerad tillverkning.

 

Generationsskifte

1 Juli 2019 köpte Fredric Hakfelt & Pontus Hakfelt bolaget. Ett efterlängtat generationsskifte som Per Hakfelt har sett fram emot många år, hans stora mål har alltid varit att behålla bolaget inom familjen och framförallt att det ska vara kvar i Bräcke. 

Kvalitet, hälsa och miljö

En grundläggande förutsättning för att verksamheten ska fungera är en engagerad och kunnig personal. Därför satsar vi ständigt på kompetenshöjande insatser och trivselskapande åtgärder.

Det är en självklarhet för oss att företagets verksamhetssystem innefattar en integration av systemen för kvalitetsstyrning (ISO 9001:2015), miljöstyrning (ISO 14001:2015), skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och systematisk arbetsmiljöstyrning (AFS 2001:1).

Industrifastigheten i Bräcke är för närvarande på 6000 m2. Fastigheten ägs av Hakfelt Produktion och innehåller verkstadsyta, kontor och personalutrymmen samt en välutrustad träningslokal för personalen.

Iso 14001
Iso 9001

Visselblåsning

Varför visselblåsa?

På Hakfelt Produktion AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: Visslan – Hakfelt (visslan-report.se)

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Hakfelt Produktion AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.
 

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy se policy på hemsidan

Hakfelt Produktion AB ska genom hög teknisk kompetens och hög servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter.